Корисничка поддршка:
Македонски English

Награди

НАГРАДИ ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ДЕЛА

1969
ФЕСТИВАЛ НА ХУМОРОТ И САТИРАТА – БУДВА
Пофалница за циклус афоризми

1972
СТУДЕНТСКИ ЗБОР – СКОПЈЕ
Прва награда на расказот „Записи на крадецот“

РАДИО БЕЛГРАД
Откупна награда за скечот „Филателисти“

1973
ОСТЕН – СКОПЈЕ
Прва награда за епиграмот „Стара песна“
Втора награда за епиграмот „Гнев“
Трета награда за „Знак за распознавање“ (хумореска)
Откупна награда за два циклуса афоризми

РАДИО БЕЛГРАД
Откупни награди за скечевите „Работници на море“, „Грижа“, „Викендот на еден земјоделец“

1974
КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Трета награда за расказот „Нашиот Костадин“

РАДИО БЕЛГРАД
Откупна награда за скечот „Првиот работен чекор“

1975
РАДИО БЕЛГРАД
Откупна награда за хумористичната емисија „Похуван мозаик“

1976
НОВА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ
Откупна награда за расказот „Средба во ноќта“

КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Втора награда за расказот „Кај силната чешма“
Трета награда за расказот „Писмо“

1977
КУРИРЧЕК – МАРИБОР
Прва награда за расказот „Доброволец“

СТУДЕНТСКИ ЗБОР – СКОПЈЕ
Трета награда за расказот „Оклоп“
Трета награда за расказот „Честитка за Нова година“

МАГНОХРОМ – КРАЉЕВО
Трета награда за песната „Името твое“

1978
КУРИРЧЕК – МАРИБОР
Втора награда за едночинката „Слушни колку тажно пее онаа птица“

ТРУДБЕНИК – СКОПЈЕ
Трета награда за расказот „Надојдени реки“

РАДИО СКОПЈЕ
Откупна награда за радио драмата за деца „Бомби и бонбони“

РАДИО БЕЛГРАД
Откупна награда за скечот „Атомско доба“

РАДИО СКОПЈЕ
Втора награда за синопсис за новогодишна програма

1980
КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Трета награда за песната „Тој е патот, друг нема“

НАШ ВЕСНИК – КУМАНОВО
Прва награда за хумореската „Нешто сосема друго“
Втора награда за хумореската „Кон целта на походот“
Трета награда на расказот „Изворот на мојот неспокој“
Трета награда за расказот „Роденденот на Ѓоре“
Откупна награда за расказот „Во мај, во мај…“

1981
СОВРЕМЕНОСТ – СКОПЈЕ
Откупна награда за песната „Шумете шуми“

НОВА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ
Откупна награда за расказот „Велеградски видувања“

1982
КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Втора награда за песната „Одговор на писмо“

1983
КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Трета награда за песната „Посветена песна“
Трета награда за песната „Тој и ние“

1984
ДЕТСКА РАДОСТ – СКОПЈЕ
Трета награда за збирката со сказни „Солитерски сказни“
Откупна награда за збирката со раскази „Жарко Попарко“

1986
КУРИРЧЕ – КИЧЕВО
Прва награда за песната „Зошто Мирче брзал?“
Втора награда за едночинката „Каква порака да се прати?“

1993 
ФЕСТИВАЛ НА ХУМОРОТ IN VINICA VERITAS – ВИНИЦА
Откуп на циклусот афоризми „Ав“
Откуп на циклусот епиграми „Наши слики и прилики“
Откуп на циклусот епиграми „Епиграми“
Откуп на песната „Сменет менувач“

2003
ФОЛК ФЕСТ ВАЛАНДОВО
Песната „Песновден“, чиј автор на текстот е Александар Кујунџиски, а е во исполнение на Гоце Арнаудов, на „Фолк фестот Валандово 2002“ доби трета награда од публиката, и во 2003 е прогласена за најслушана песна меѓу два фестивали

2013
ДРУШТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
Награда „Ванчо Николески“ за најдобра книга за деца за книгата „И строфите растат“.