Нема производи.

Нема производи.

Картичка за лојални читатели

  /  Картичка за лојални читатели

Од 2 септември 2019 година во употреба е Картичката за лојални читатели на АНТОЛОГ!
Доколку сакате да станете дел од нашите лојални читатели, потребно е да ја пополните Апликацијата за членство во некоја од нашите книжарници или при нарачка на која било книга преку нашиот сајт.

 

Што добивате со картичката за лојални читатели?
Почетен попуст од 10% на сите книги во Антолог.
Во согласност со вашето темпо на читање, привилегии што ќе пораснат од 10% па сѐ до 25% попуст.
Гратис книги.

30% попуст на изданијата на Антолог на денот на Вашиот роденден.

Можност први да ги имате најновите изданија.
Специјални понуди само за корисниците на Картичката за лојални читатели на АНТОЛОГ!

Сите услови за издавање и за користење на Картичката за лојални читатели може да ги прочитате подолу.

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА КАРТИЧКАТА ЗА ЛОЈАЛНИ ЧИТАТЕЛИ НА АНТОЛОГ-БООКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Картичката за лојални читатели (во понатамошниот текст: Картичката) на Антолог-боокс ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Антолог) може да се користи од 2 септември 2019 година. Користењето на картичката за лојални читатели на сајтот на Антолог почнува од јули 2020 година.

2. Имател на Картичката (во понатамошниот текст: Имател) се станува со пополнување и потпишување на соодветна пишана или електронска апликација, која содржи:

– основни податоци за Имателот: име, презиме, телефонски број, имејл, домашна адреса, датум на раѓање (задолжителни податоци);

– датум на пополнување на aпликацијата (незадолжително).

Во случај на поднесување барање за апликација преку сајтот на Антолог, апликацијата може да се одобри само при купување на минимум една книга.

Картичка за лојални читатели издадена во некој од нашите продажни места станува активна на сајтот, само при купување на минимум една книга.

3. Податоците на Имателот ќе се користат исклучиво за целите на издавање на Картичката и се заштитени во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

4. Картичката му се издава на Имателот веднаш по пополнување на апликацијата. Картичката станува активна со првото следно купување, но не порано од еден работен ден од денот на издавање.

Во случај на пополнување на електронска апликација, Имателот ќе биде известен за одоброувањето и добивањето на Картичката на имејлот оставен при апликацијата.

5. Картичката важи само за Имателот и не може да се пренесува на трети лица.

6. Со издавањето на Картичката, Имателот станува корисник на определени поволности во рамките на Антолог.

7. Имателот на Картичката стекнува временски неограничено право на попуст од 10% на редовните цени на сите изданија што се наоѓаат во продажните места во сопственост на Антолог и на електронската книжарница и стекнува право на други временски ограничени поволности (еднократни попусти, клуб цени на одредени производи, ваучери за подароци, наградни кодови и др.).

8. За да ги задржат стекнатите привилегии, Имателите на стари картички за лојалност мораат да го обноват членството најдоцна до 31 декември 2019 година и да надминат промет од 2 500 денари наплатена цена (со вклучен ДДВ) во периодот од 1 септември до 31 декември 2019 година (во понатамошниот текст: почетен период).

9. Имателите на стари картички за лојалност што ќе го обноват членството, но нема да го надминат прагот од 2 500 денари во почетниот период, преоѓаат во понизок ранг на привилегии (15%).

10. Имателите на стари картички за лојалност што нема да извршат обновување на членството до 31 декември 2019 година ги губат сите привилегии, односно Картичката за лојалност престанува да важи.

11. За имателите на стари картички за лојалност после почетниот период важат истите услови за користење на Картичката како и за сите други иматели на картички.

12. Најнизок ранг на привилегии на Имателот е 10% попуст.

13. Повисоките рангови на привилегии се:

– 15% попуст

– 20% попуст

– 25% попуст

14. Имателот на картичка што ќе надмине промет од 2 500 денари наплатена цена во периодот од 1 септември до 31 декември 2019 година, преоѓа во повисок ранг на привилегии (15%).

15. Имателот што нема да го надмине прагот од 2 500 денари во почетниот период, го задржува почетниот ранг на привилегии (10%).

16. По завршувањето на почетниот период, висината на попустот може да се надградува, односно да се менува пропорционално со обемот на користење на Картичката, односно акумулирање на вкупно направениот промет, и тоа:

– со надминување на акумулиран промет од 7 000 денари наплатена цена на годишно ниво (1 јануари – 31 декември), Имателот поминува во следен праг на привилегии.

17. Во случај на ненадминување на акумулираниот промет од 7 000 денари, но надминување на акумулираниот промет од 4 000 денари на годишно ниво, Имателот ги задржува стекнатите попусти и привилегии.

18. Во случај на ненадминување на акумулираниот промет од 4 000 денари на годишно ниво, Имателот преоѓа во понизок ранг на привилегии.

19. Имателот што ќе го надмине прагот од 7 000 денари на годишно ниво, а веќе се наоѓа во највисокиот ранг на привилегии (25% попуст), добива вредносен ваучер од 1 000 денари, кој  може да го искористи до 31 март во годината кога му е доделен.

20. Новостекнатиот ранг на привилегии согласно акумулираниот промет од претходната година почнува да се применува само откако имателот на картичка ќе биде известен за тоа, но не подоцна од 31 јануари тековната година.

21. Имателот на Картичката е должен да ја приложи Картичката при секое купување. Во случај на користење на Картичката на електронската продавница на Антолог Имателот е должен да ја внесе шифрата добиена при аплицирањето и бројот на Картичката.

Сумата на прагот се пресметува како севкупен збир од прометот во книжарниците и онлајн, само за прометот направен со користење на картичката.

22. На денот на својот роденден Имателот на Картичка добива еднократна можност да добие 30% попуст на книгите што ќе ги купи. Ова важи само за книги од Антолог купени во продажните места на Антолог. Роденденските поволности може да ги добие само лично лицето на кое се однесува, со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош). За книги од други издавачки куќи купени во продажните места на Антолог на денот на својот роденден, попустот е 10%, еднократно. За родените на 29 февруари, во непрестапните години како ден за роденден се смета 28 февруари.

23. Во случај Имателот на картичката да не е во можност да дојде на денот на својот роденден, има право да го искористи попустот од 30%, за книги од Антолог, односно 10%, за книги од други издавачи, 2 дена пред тоа и после тоа, но на количина не поголема од 5 книги.

За онлајн-купување, сите регистрирани корисници на сајтот добиваат на своите мејлови роденденски купон-код со важење од неколку дена. Купонот важи до 00:00 часот на денот што е наведен како краен рок.

24. Антолог го задржува правото да ја одземе или да ја поништи Картичката во случаи на несоодветно користење, злоупотреба и слично.

25. Антолог го задржува правото да изврши менување на Општите услови за издавање и користење на Картичката или целосно да ја укине Картичката.

26. Картичката не важи за продукти што во моментот на купување веќе се на попуст, акција, во склоп на хуманитарна акција ниту на саем на книга, за Ваучерот за книги, освен ако јавно поинаку не е наведено.

27. Антолог е должен во случаи на промена на Општите услови, истото претходно јавно да го објави (на сопствената интернет-страница и на социјалните медиуми во негова сопственост).

28. Во случај на промени на кој било од личните податоци на Имателот на Картичка, истиот е должен да го извести Антолог најдоцна 30 дена по настанатата промена.

29. Сите прашања и проблеми во однос на Картичката за лојални читатели да се проследат до poddrska@antolog.mk.

30. Општите услови на издавање и користење на Картичката за лојални читатели на Антолог стапуваат на сила на денот на нивното објавување (на интернет-страница и во продажните места на Антолог).

Последна промена: 11 јули 2022 година

ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок.1 +389 2 3201 007 poddrska@antolog.mk

Пријави се за Антолог билтен за новости.

Дознај кои се најнови книги, понуди, попусти и друго


    Потврдувам дека сум постар од 16 години.

    YouTube
    LinkedIn
    Share
    Instagram