Нема производи.

MEPD

  /  MEPD

Наслов:

MADE IN EUROPE / СОЗДАДЕНО ВО ЕВРОПА

Опис на проектот:

Ознаката дека нешто е создадено во одреден географски простор често се зема како oснова за одредување на квалитетот. Како потенцијални конзументи потсвесно кликаме фајлови со очекувања во главата кога треба да одбереме часовник, фрижидер, вратоврска или сирење. Се прашуваме дали се швајцарски, полски, хрватски или француски? Но, што е со уметноста?

Одговорот што овој проект треба да го даде е во насока на силна национална и интернациона промоција и циркулација на гласовите и вредностите на книжевна Европа. Седумнаесетте книги од проектот се идеални репрезенти на моќта на разноликоста што владее на нашиот континент со посебен акцент на малите јазици, отворајќи тематски сложени прашања: инклузивност, глобално затоплување, меѓусебно разбирање, правична застапеност на жените, еднаквост, преосмислување на личниот и колективниот идентитет, соочување со загубата, активизам и храброст да се биде различен.

Европската литература е литература со исклучителни дела вредни за запознавање. Затоа, кога ќе се каже „Оваа книга е Создадена во Европа“ тоа нè прави сигурни дека во раце држиме литература која ја носи непомирливата моќ на привлечноста и на различноста.

Период на реализација:

2022-2025

Лого:

Пријатели:

Книги:

Наслов:
Големата фабрика за зборови

Држава:
Франција

Автор:
Ањес де Лестрад

Превод од француски:
Владо Ефтимов

Наслов:
Невидлив

Држава:
Шпанија

Автор:
Елој Морено

Превод од шпански:
Виолета Јагев

Наслов:
America

Држава:
Македонија

Автор:
Жарко Кујунџиски

Превод од македонски:
Mariangela Biancofiore

Наслов:
W

Држава:
Хрватска

Автор:
Игор Штикс

Превод од хрватски:
Ѓорѓи Крстевски

Наслов:
Девојката смрт

Држава:
Чешка

Автор:
Луцие Фаулерова

Превод од чешки:
Маргарета Карајанова

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од

Наслов:

Во понеделник ќе нѐ сакаат

Држава:

Шпанија

Автор:

Нахат Ел Хачми

Превод од каталонски:

Лара Прокопиева

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Другарче

Држава:

Холандија

Автор:

Питер Колвајк

Превод од холандски:

Ели Пујовска

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Пчелно семејство

Држава:

Словенија

Автор:

Ања Мугерли

Превод од словенечки:

Давор Стојановски

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Наслов:

Држава:

Автор:

Превод од :

Брошура за проектот:

Галерија:

Поврзани линкови:

Големата фабрика за зборови, Ањес де Лестрад

https://antolog.mk/so-objavuvane-na-knigata-golemata-fabrika-za-zborovi-zapochnuvame-nova-agenda-za-odgovorno-odnesuvane-kon-prirodata/

https://www.vesti.mk/article/630df977075b2192ca8726f0 

https://mia.mk/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8/

https://novamakedonija.com.mk/zivot/kultura/antolog-so-agenda-za-odgovorno-odnesuvanje-kon-prirodata/

https://opserver.mk/kultura/knigata-golemata-fabrika-za-zborovi-objavena-na-makedonski-jazik/ѓ

 

Невидлив, Елој Морено

https://libertas.mk/antolog-a-ob-avi-nevidliv-od-elo-morena/ 

https://makfax.com.mk/kultura/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%98%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB/ 

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=505375

https://meduza.mk/fem-101/tri-knigi-za-momchi%D1%9Aa/

https://mia.mk/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%98/

https://mtm.mk/kultura/97379-antalog-ja-objavi-knigata-nevidliv-od-eloj-moreno

https://opserver.mk/kultura/objavena-knigata-nevidliv-od-eloj-moreno/

https://republika.mk/vesti/kultura/objaven-romanot-za-uchilishnoto-nasilstvo-nevidliv-od-eloj-moreno/

https://skopjeinfo.mk/antolog-ja-objavi-knigata-nevidliv-od-eloj-moreno

https://time.mk/c/42030b87a1/objavena-knigata-nevidliv-od-eloj-moreno.html

https://umno.mk/romanot-nevidliv-na-spanskiot-avtor/?fbclid=IwAR3-4-nqyHKaI1isxDkEHmmJOeFgxY2XnoXzZ038DZA6PWum32odAasao5Q

 

America, Zharko Kujundjiski

https://antolog.mk/amerika-od-zharko-kujundhiski-na-italijanski-jazik/

https://novamakedonija.com.mk/zivot/kultura/amerika-od-zharko-kujundjiski-dobi-prevod-na-italijanski-jazik/

https://republika.mk/vesti/kultura/romanot-amerika-od-zharko-kujundhiski-objaven-na-italijanski-jazik/

https://www.slobodenpecat.mk/romanot-amerika-od-zharko-kujundzhiski-e-objaven-na-italijanski-jazik/

https://racin.mk/vesti/romanite-amerika-i-sfinga-na-gnevot-od-zharko-kujundhiski-prevedeni-na-italijanski-i-albanski-jazik/

https://www.vesti.mk/article/63ff16e47d4d11cd13880470

 

W, Игор Штикс

https://mia.mk/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-w-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81/

https://novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/objaven-romanot-w-od-igor-shtiks/

https://www.vecer.press/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-w-%D0%BE%D0%B4-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81/

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=517038

https://nezavisen.mk/antolog-ja-objavi-knigata-w-od-igor-shtiks/

https://republika.mk/vesti/kultura/antolog-ja-objavi-knigata-w-od-igor-shtiks/

https://opserver.mk/kultura/objavena-knigata-w-od-igor-shtiks/

https://umno.mk/antolog-go-objavi-romanot-w-na-igor-stiks/

http://elementi.mk/intervju-so-igor-shtiks/

 

Девојката смрт, Луцие Фаулерова

https://antolog.mk/soopshtenie-antolog-ja-objavi-knigata-devojkata-smrt-od-lutsie-faulerova/

https://novamakedonija.com.mk/zivot/kultura/knigata-devojkata-smrt-nagradena-od-eu-izleze-na-makedonski/

https://www.slobodenpecat.mk/knigata-devojkata-smrt-od-cheshkata-pisatelka-lucie-faulerova-e-prevedena-na-makedonski-jazik/

https://www.mkd.mk/kultura/knizhevnost/objavena-devojkata-smrt-od-cheshkata-pisatelka-lucie-faulerova

https://kurir.mk/tema/devojkata-smrt/

https://mia.mk/story/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B4%C2%A0%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

https://republika.mk/tema/devojkata-smrt/

https://opserver.mk/kultura/objavena-devojkata-smrt-od-cheshkata-pisatelka-lucie-faulerova/

https://time.mk/c/d7a8bb20a9/knigata-devojkata-smrt-nagradena-od-eu-izleze-na-makedonski.html

https://www.vecer.press/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82/

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=526269

 

Во понеделник ќе нè сакаат,  Нахат Ел Хачми 

https://antolog.mk/soopshtenie-antolog-ja-objavi-knigata-vo-ponedelnik-ke-n-sakaat-od-nahat-el-hachmi/

https://libertas.mk/antolog-a-ob-avi-knigata-vo-ponedelnik-e-n-sakaat-od-nahat-el-hachmi/

https://www.vecer.press/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%9C%D0%B5-%D0%BDe-%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%B7/

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/romanot-vo-ponedelnik-kje-n%D1%90-sakaat-od-nehat-el-hachmi-na-makedonski/

https://antolog.mk/retsenzija-od-prv-chitatel-irina-za-vo-ponedelnik-ke-n-sakaat-od-nahat-el-hachmi/

 

Пчелно семејство, Ања Мугерли

https://opserver.mk/kultura/objavena-knigata-pchelno-semejstvo-od-anja-mugerli/

https://mia.mk/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

https://republika.mk/vesti/kultura/antolog-ja-objavi-knigata-pchelno-semejstvo-od-anja-mugerli/

https://www.vesti.mk/article/638dbc3c95507921ecb8405e

https://novamakedonija.com.mk/prilozi/lik/objavena-zbirkata-raskazi-pchelno-semejstvo-od-anja-mugerli/

https://vocentar.com/2022/12/05/%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%98%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

https://makpress.mk/Home/PostDetails?PostId=514780

https://skopjeinfo.mk/objavena-knigata-pchelno-semejstvo-od-anja-mugerli

https://umno.mk/nagraduvanata-pcelno-semejstvo-na-anja-mugerli/?fbclid=IwAR0H3VRNYfX2LgOJaD7Ogaxylm984fyGSkpHcZCZEld6Z-6mAx52HrprEuc 

https://www.slobodenpecat.mk/antolog-ja-objavi-zbirkata-raskazi-pchelno-semejstvo-od-anja-mugerli/

ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок.1 +389 2 3201 007 poddrska@antolog.mk

Пријави се за Антолог билтен за новости.

Дознај кои се најнови книги, понуди, попусти и друго


    Потврдувам дека сум постар од 16 години.

    YouTube
    LinkedIn
    Share
    Instagram