Нема производи.

Нема производи.

Биљана Мирчевска-Бошева

  /  Биљана Мирчевска-Бошева

Биљана Мирчевска-Бошева

Биљана Мирчевска-Бошева

Д–р Биљана Мирчевска-Бошева е вонреден професор на Катедрата за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“.

Родена е на 7.12.1979 година во Битола.

Во перидот 2003-2008 година работи како асистент-истражувач во МАНУ во Одделението на лингвистика и литературна наука. Својот професионален ангажман на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ го започнува во 2003 како демонстратор,  во 2006 година е избрана за помлад асистент, во 2010 за асистент, во 2012 за доцент и во 2017 за вонреден професор.

Држи предавања по Граматиката на рускиот јазик и Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот јазик на прв циклус и Словенска фразеологија и Споредбена анализа на рускиот и на македонскиот јазик на втор циклус студии.

Покрај ангажманот на матичната катедра, во рамките на програмата ЕРАЗМУС+ Мирчевска-Бошева во 2019 година одржува настава на Катедрата за словенска филологија на Московскиот државен универизтет „М. В. Ломоносов“ (Русија).  Одржувала настава на Летната школа по македонски јазик (2013), а во 2017 и 2019 година одржува предавање и курс од областа на македонската фразеологија на Семинарот за македонски јазик, литература и култура (Охрид).

Од 2015 до 2020 година раководител е на Катедрата за славистика.

Како коистражувач и главен истражувач вклучена е во повеќе меѓународни проекти, а резултатите од своите истражувања ги презентирала и објавила во Русија, Чешка, Словачка, Австрија, Србија, Хрватска, Словенија. Како национален експерт, консултант, член на стручен тим проф. Мирчевска-Бошева имала ангажмани и соработка со институции и меѓународни организации како БРО, УНДП, фондацијата Россотрудничество и др.

Член е на редакцискиот одбор на списанијата Вестник МГУ. Серия Филология (Московский государственный универыитет имени М.В.Ломоносова, Россия), Евразийский гуманитарный журнал (Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия) и на Славистички студии, претседател и член на организациски одбори на меѓународни конференции, координатор на обуки за наставници по руски јазик и др.

Член е на Меѓународната комисија за фразеологија при Меѓународниот славистички комитет.

Поврзани продукти

ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок.1 +389 2 3201 007 poddrska@antolog.mk

Пријави се за Антолог билтен за новости.

Дознај кои се најнови книги, понуди, попусти и друго


    Потврдувам дека сум постар од 16 години.

    YouTube
    LinkedIn
    Share
    Instagram